margerita

8 tekstów – auto­rem jest mar­ge­rita.

ludzie narze­kają, tyl­ko nie są świado­mi, że to nic nie zmieni 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 marca 2014, 20:00

Z cieka­wości słucham kłam­stw, gdy znam prawdę 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 marca 2014, 21:44

w dzi­siej­szych cza­sach mało kto jest szczery 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 marca 2014, 19:48

Nie dziw się że jej nie ma, sko­ro nie zro­biłeś nic żeby została 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 marca 2014, 05:48

........... czy własne "Ja"

Każdy człowiek ma emoc­je, bez ich oka­zywa­nia nie da się po­wie­dzieć co tak nap­rawdę nam jest, niektórzy ludzie oka­zują je mniej in­ni więcej, niektórzy wy­bucho­wo, mała grup­ka ludzi mil­czy nie oka­zując nic. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 13 marca 2014, 18:52

Obserwacja samotności i jej oznaki

Każdy człowiek od­czuł sa­mot­ność, może nie do końca ro­zumie na czym ona po­lega i dlacze­go się po­jawia w niektórych mo­men­tach nasze­go życia, ale wie o jej is­tnieniu.
Spy­tać zwykłego przechod­nia czym [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 11 marca 2014, 17:19

ni­by ty­le ludzi wokół, a jed­nak czu­je się samotna 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 marca 2014, 22:12

Czy myślisz czasem nad?

"Na czym po­lega miłość?" ba­nal­na myśl, jed­nak każdy widzi ją inaczej. A wszys­tko zaczęło się od mo­men­tu kiedy w moim życiu nastąpiły zmiany, (czy na lep­sze?) wte­dy zaczęłam myśleć nad tym co [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 9 marca 2014, 16:03
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

margerita

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność